Να στείλετε μήνυμα
χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Αίμα που συλλέγει το σωλήνα
Κενός σωλήνας συλλογής αίματος
Μη κενός σωλήνας συλλογής αίματος
Σωλήνας δειγματοληψίας ιών
Σαφής σωλήνας συλλογής αίματος
Σωλήνας ενεργοποιητών πηκτωμάτων και θρόμβων
Υπέρ σωλήνας πήξης
Σωλήνες PT
Σωλήνας αίματος γλυκόζης
Σωλήνας ηπαρίνης λίθιου
EDTA σωλήνας
ESR σωλήνας
Κενό σύστημα συλλογής αίματος
Αποστειρωμένη συγκεντρωμένη πατσαβούρα
Ιατρική προστατευτική ασπίδα προσώπου
Μίας χρήσης Nebulizer μάσκα