Αποστειρωμένη συγκεντρωμένη πατσαβούρα

Ηγετική θέση της Κίνας πατσαβούρα που συγκεντρώνεται για τη δειγματοληψία αγορά προϊόντων